Na rynku istnieje kilka różnych rodzajów testu na koronawirusa SARS-CoV-2. W zależności od wykorzystywanej technologii testy wykrywające zakażenie wirusem powodującym COVID-19 dzielimy na trzy podstawowe typy:

  1. serologiczne,
  2. molekularne,
  3. antygenowe

Test serologiczny

Testy serologiczne polegają na pobraniu od pacjenta próbki krwi. Następnie jest ona analizowana pod kątem występowania w niej przeciwciał IgM oraz IgG. Przeciwciała IgM oraz IgG są charakterystyczne dla infekcji wywołanych przez koronawirusa. Pozwalają one pomóc w ocenie czy organizm pacjenta był narażony na obecność koronwirusa. Jego wynik nie potwierdza ani nie wyklucza obecności aktywnego wirusa SARS-CoV-2. 

Wynik negatywny oznacza, że organizm nie wytworzył przeciwciał. Może to interpretować jako brak styczności z koronawirusem lub bardzo wczesną fazę zakażenia, gdzie organizm nie zdążył wytworzyć jeszcze przeciwciał.

Wynik pozytywny oznacza, że organizm wytworzył już przeciwciała na koronawirusa. Nie przesądza on jednak o aktualnie występującym u pacjenta zakażeniu koronawirusem. Może on również oznaczać, że organizm w przeszłości przebył zakażenie i nabył już odporność na koronawirusa.

Istnieją dwa rodzaje testów serologicznych: 

  1. Płytkowy (jakościowy) – wynik znany jest w ciągu 30minut i stwierdza on jedynie obecność lub brak przeciwciał IgG oraz IgM
  2. Panel przeciwciał – wynik znany jest ciągu 2-3 dni, jest dokładniejszy, w przypadku pozytywnego wyniku dodatkowo stwierdza stężenie występujących przeciwciał IgG oraz IgM

Dowiedz się więcej, o testach serologicznych IgG/IgM.

Test molekularny

Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje wykonywanie testów molekularnych (PCR) gdyż są one jednymi z najbardziej dokładnych testów. Analiza próbki pobranej od pacjenta ( za pomocą wacika pobiera się wymaz śluzu z gardła, błon śluzowych, nosogardzieli) polega na wykryciu obecności materiału genetycznego koronawirusa (czyli RNA typowego dla danego wirusa). Testy molekularne PCR wykonuje się metodą „real time” (stąd nazwa RT-PCR) – czyli reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą .

To jak szybko uzyskuje się wyniki testów uzależnionej jest od laboratorium, jednak zwykle są to 1 do 2 dni.

Zamów test na koronawirusa PCR z dojazdem do domu.

Test antygenowy

Testy antygenowe, podobnie jak molekularne, umożliwiają wykrycie aktualnego zakażenia organizmu koronawirusem.

Badanie polega na pobraniu wacikiem próbki wymazu z dróg oddechowych (nos lub gardło) pacjenta. Próbka następnie poddawana jest analizie na występowanie fragmentów białek (antygenu) charakterystycznych dla danego wirusa. 

Wyniki testu antygenowego uzyskuje się w ciągu kilku minut – jest to test podobny technologicznie do testu ciążowego. Jest on tańszy i szybszy od testów molekularnych, jednak mniej dokładny.

Przeczytaj więcej o testach na przeciwciała IgG/IgM.

Zamów test antygenowy na koronawirusa.

Czy test na koronawirusa jest dokładny?

Wszystkie testy mogą podlegać zafałszowaniu przez różnego rodzaju czynniki, których eliminacja na obecną chwilę z różnych powodów nie jest możliwa. Dlatego wybierając test, warto zwrócić uwagę na jego dokładność wyrażaną jako % błędnych wyników negatywnych oraz pozytywnych.

Jeśli test serologiczny przeprowadzony jest zbyt wcześnie to może okazać się, że negatywny wynik testu na koronawirusa jest zafałszowany. Dzieje się tak gdy organizm ma już w sobie wirusa, ale nie zdążył wyprodukować przeciwciał. Wynik pozytywny testu serologicznego nie pozwala natomiast stwierdzić jednoznacznie czy twój organizm pozbył się już koronawirusa po przebyciu zakażenia.

W przypadku testów antygenowych notuje się 50% odsetek błędnych negatywnych wyników. Odsetek błędnych negatywnych wyników testów PCR mieści się w przedziale 2-37%. 

Jednoczesne zafałszowanie pozytywnego wyniku testu antygenowego oraz testu molekularnego (PCR jest praktycznie niemożliwe.

Uważa się, że wyniki testów molekularnych RT-PCR pozwalają na uzyskanie najbardziej trafnych diagnoz, spośród wszystkich dostępnych aktualnie na rynku testów.

Który test na koronawirusa wybrać?

Testy serologiczne na koronawirusa przydatne są jedynie w celu ustalenia czy miałeś styczność z wirusem w przeszłości i czy twój organizm zdążył wyprodukować na niego przeciwciała. Nie stwierdza on aktualnie toczącego się w organizmie zakażenia. Testy na koronawirusa pozwalające zdiagnozować z dużym prawdopodobieństwem czy pacjent aktualnie jest zakażony wirusem SARS-CoV-2 to testy molekularne (PCR) oraz antygenowe. Światowa Organizacja Zdrowia jako najbardziej dokładny rekomenduje aktualnie testy molekularne RT-PCR.

Przeczytaj, kiedy skończy się pandemia?

Opracowanie: Malwina Barańska