Nie wiesz jak postąpić w przypadku wystąpienia ogniska COVID-19 w Twoim zakładzie pracy, lub chcesz być pewien, że twoi pracownicy są zdrowi i nie stanowią potencjalnego zagrożenia

Szybkie testy antygenowe dostępne w punktach opieki zdrowotnej (POZ) wykorzystuje się do diagnozowania zakażeń SARS-CoV-2. Wyniki testów pozyskiwane są w bardzo krótkim czasie co ma kluczowe znaczenie dla diagnozowania przypadków SARS-CoV-2 i możliwości wdrożenia strategii zapobiegających rozprzestrzenianiu się dalszych zakażeń.  Testy te mogą usprawnić inne działania testowe. W szczególności gdy możliwości testowania za pomocą testów RT-PCR są ograniczone i na wyniki trzeba czekać (zwykle ponad 48h). Ogólnie rzecz ujmując testy antygenowe, choć mają niższą czułość i specyfikę, dla diagnozowania zakażeń SARS-CoV-2 są porównywane do testów odwrotnej transkryptazy reakcji łańcucha polimerowego (RT-PCR).

Wykorzystanie testów antygenowych do wykrywania COVID-19 w zakładach pracy i domach opieki

Poniższy schemat ma zastosowanie dla interpretacji wyników testów antygenowych w następujących okolicznościach:

  • Testowanie objawowych pracowników i mieszkańców domów opieki (MDO) oraz personelu opieki zdrowotnej (POZ)
  • Testowanie bezobjawowych pracowników i mieszkańców domów opieki (MDO) oraz personelu opieki zdrowotnej (POZ) w wyniku pojawienia się ogniska COVID-19 w danym zakładzie pracy
  • Badanie bezobjawowego pracowników i personelu opieki zdrowotnej (POZ) w jednostkach bez ogniska COVID-19 jako rekomendacja resortu zdrowia.

Wykonanie testu jest zasadne również w innych przypadkach takich jak:

  • badanie bezobjawowych pracowników i mieszkańców domów opieki,
  • personelu opieki zdrowotnej, narażonej na kontakt z osobami zakażonymi COVID-19 poza miejscami pracy  
  • lub w przypadku innych aktywności.

Ze względu na szybkość i niski koszt testów antygenowych powinno się je stosować w celu wstępnego rozpoznawania potencjalnych ognisk oraz podejmowania dalszej decyzji o konieczności wykonania droższych testów RT-PCR. o znacząco  przekłada się na ograniczenie kosztów działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Przeczytaj jeśli chcesz wiedzieć kim jest superroznosiciel?

Przeczytaj o wpływie bezobjawowych nosicieli SARS-CoV-2 na rozwój epidemii.

Kiedy należy rozważać wykonanie potwierdzającego testu genetycznego

Ponieważ czułość szybkich testów antygenowych jest niższa niż testów RT-PCR, zaleca się aby negatywny wynik testu antygenowego uważać w kategoriach przypuszczenia. Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje kliniczne personel medyczny powinien rozważyć konieczność wykonania dodatkowego testu RT-PCR potwierdzającego wynik testu antygenowego. Interpretując wyniki testu antygenowego należy brać pod uwagę jego charakterystykę oraz prawdopodobieństwo infekcji.

Czułość testów stosowanych przez nas to 96,4% a specyficzność 99,2%

Oto dodatkowe czynniki, które powodują wzrost prawdopodobieństwa infekcji obejmują:

  • obecność objawów u osoby testowanej,
  • ekspozycję osoby testowanej na kontakt z osobą zakażoną COVID-19, a także to czy
  • testy wykonuje się w zakładach pracy, domach opieki z ogniskiem, czy
  • przeprowadza się w społeczności o dużym rozpowszechnieniu zakażeń.

Powyższe czynniki wpływają na decyzję o konieczności wykonania potwierdzającego testu RT-PCR po teście antygenowym lub po prostu serii testów antygenowych.

Stosowane przez nas scenariusze postepowania opierają się na wytycznych Amerykańskiego Departamentu Zdrowia zatwierdzonych dla zakładów pracy jak i domów opieki społecznej 23/10/2020.

Jeśli na wynik potwierdzającego testu RT-PCR trzeba czekać do 48h, to takie osoby należy uznać jako zakażające do momentu uzyskania wyniku tego testu.

Dla zobrazowania: Objawowy pracownik lub mieszkaniec domu opieki otrzymuje negatywny wynik testu antygenowego. Następnie wykonuje się potwierdzający test RT-PCR. Do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu potwierdzającego personel powinien pozostawać w izolacji.

Bezobjawowy personel domu opieki zdrowotnej z ogniskiem COVID-19, który poddawany jest testom powinien być wykluczony z pracy do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu RT-PCR. Dotyczy to sytuacji w społeczności z niskim odsetkiem pozytywnych wyników testów antygenowych,